מפגש חשיפה דיגיטלי ליזמים ומתעניינים

נשמח להזמין אותך לפגישת מידע אינטרנטית בה נציג לך את המודל העסקי שלנו בו אנו מקימים עבורך נכס אינטרנטי שלך

רשת של חנויות רווחית המבוססת על הטכנולגיה המתקדמת בעולם אשר מבצעת עבורך את מרבית הפעילות

שריינו מקום למפגש הקרוב

המידע המפורט באתר זה מהווה הצגה כללית בלבד ואינו מהווה הצעה להשקעה או תחליף לייעוץ השקעות, לייעוץ מס, או לייעוץ משפטי וכל מידע פרסומי שנמסר ו/או יימסר לא יהווה יעוץ ו/או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. המידע המוצג במצגת ואשר יוצג לפונים, לרבות כל צפי, תחזית וסכומים, הינו מידע הצופה פני עתיד ומבוסס על הערכות החברה, מצב השוק כהבנתה ופעילותם של צדדים שלישיים אשר אינם קשורים לחברה, כולם כנכונותם ביום הפרסום והחברה אינה מחויבת בעדכון המידע. אין באמור במצגת כדי להוות הבטחה להשאת רווחים או להחזר מלא או חלקי של עלויות הפונים. על הפונים לבחון בעצמם ובאמצעות יועצים מטעמם את הפעילות המוצעת ותנאיה, יתרונותיה והסיכונים הכרוכים בה, לרבות סוגיות משפטיות, חשבונאיות, מיסוייות וכספיות של ביצוע הפעילות.

אנחנו מקימים ללקוחות שלנו נכסים אינטרנטים מוכנים. רשת חנויות אינטרנטית מבוססת על הטכנולוגיה המתקדמת בעולם.

 

Smarta

 כל הזכויות שמורות © סמרטה בע”מ
מדיניות פרטיות   הצהרת נגישות

דילוג לתוכן